Go to this page on our english site

Kandidatprogram i marinbiologi

 • 180 hp

Havet täcker tre fjärdedelar av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till vår egen Östersjö och Västkust. I havet finner vi den största mångfalden av organismer och dess betydelse som födokälla för världens befolkning ökar idag, samtidigt som resurserna hotas av bl a överfiske och miljöförstöring.

Kandidatprogrammet ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattenmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem.

 • Programöversikt

  Under de två första åren läser du till största delen tillsammans med kandidatprogrammet i biologi kurser som ger dig en stark grund i ämnet, cell- och molekylärbiologi, fysiologi, ekologi m.m.

  Du får den marinbiologiska specialiseringen i kurserna Östersjöns miljö, Marinbiologi och forskningspraktik inom marinbiologi. Dessutom gör du fältarbete på både östkusten vid Askölaboratoriet och på västkusten vid Tjärnö Marinbiologiska laboratorium.

  Du väljer sedan en fördjupning på ytterligare 15 hp, exempelvis Ekotoxikologi, Tropisk vattenvård, eller någon icke-marin kurs. Som avslutning gör du ett Självständigt arbete i marinbiologi.

  År 1

  Biologer i samhället: introduktion 3 hp (valfri)
  Faunistik 5 hp
  Organismers mångfald och fylogeni 15 hp
  Vetenskaplighet & evolutionärt tänkande 5 hp
  Grundläggande kemi 15 hp
  Organisk & biokemi 7,5 hp + 7,5 hp
  Floristik 5 hp (sommar)

   

  År 2

  Östersjöns miljö 7,5 hp (sommar)
  Biologer i samhället: arbetslivet 3 hp (valfri)
  Cell- och molekylärbiologi 27 hp
  Introduktion till biologisk statistik 3 hp
  Fysiologi 15 hp
  Ekologi 15 hp

   

  År 3

  Marinbiologi 15 hp (sommar)
  Biologer i samhället: CV 1,5 hp (valfri)
  Forskningspraktik 7,5 hp
  Valfria kurser 15 hp
  Självständigt arbete i marinbiologi 15 hp

  Flera kurser går på sommaren vilket gör att programmet kan läsas på 2,5 år.

  Självständigt arbete

  Det självständiga arbetet på 15 högskolepoäng ger dig förståelse för hur vetenskapligt arbete går till och en inblick i aktuell forskning.

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och handledning. Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat, vetenskapligt skrivande samt muntlig presentationsteknik.

  Huvuddelen av kursen består av antingen en egen litteraturstudie eller av en empirisk studie som du utformar i samarbete med en handledare. Arbetet redovisar du i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Som marinbiolog kommer du att kunna få jobb på t ex kommuner, länsstyrelser, naturvårdsverk eller konsultföretag. Utbildningen kan också leda till jobb t ex som miljöinformatör, vetenskapsjournalist, eller lärare. Du kan också gå vidare till Masterprogrammet i marinbiologi, och med marinbiologisk forskning både nationellt och internationellt.

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen