Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i matematisk statistik

Har du en matematisk utbildning i grunden och brinner för att lära dig mer om de teorier och modeller som används inom matematisk statistik? Matematisk statistik anses vara ett av de viktigaste verktygen inom tillämpad matematik och vårt masterprogram präglas av flexibilitet och valfrihet, med möjlighet att själv utforma din egen kompetensprofil.

Masterprogrammet i matematisk statistik är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ämnet matematisk statistik.

Matematiska statistiker kan bland annat arbeta med riskanalys på finansföretag, statistisk analys vid läkemedelsföretag, sannolikhetsberäkningar inom telekommunikationsindustrin, och metodutveckling inom offentlig statistikproduktion.

Programmet är också utmärkt förberedelse för dig som är intresserad av att arbeta vidare inom den spännande forskarvärden, en värld med explosionsartad utveckling av ny kunskap och med stimulerande kontakt med kollegor runt om i världen.

Naturvetenskapliga Fakulteten på SU genomför regelbundet undersökningar bland tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten undersökningen finns här: Efter studierna.

 • Programöversikt

  Inom programmet läser du ett obligatoriskt block om 67,5 högskolepoäng och ett inriktningsblock om 52,5 högskolepoäng.

  Det obligatoriska blocket ger dig fördjupade kunskaper i matematisk statistik och grunder i matematisk kommunikation.

  Inriktningsblocket ger dig möjlighet att specialisera dig och förbereda dig inför examensarbetet. Blocket består av 30 hp valbara kurser i matematisk statistik och matematik (varav minst 7,5 hp i matematisk statistik) samt 22,5 hp helt valfria kurser. De valfria kurserna kan användas för att fördjupa sig i någon gren av matematisk statistik, för att läsa ett biämne eller för att studera en termin utomlands.

  Nedan listas bara de obligatoriska kurserna. Utöver dessa läser du valbara eller valfria kurser så att du läser 30 hp per termin.

  Lista med valbara kurser, och skillnaden mellan valbara och valfria kurser

  År 1

  Termin 1

  MT7001 Sannolikhetsteori III, 7,5 hp

  MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp

  MT7038 Statistisk inlärning, 7,5 hp

  Du kan ersätta Matematisk kommunikation med Statistisk konsultmetodik (MT8001), om denna ges, och du kan ersätta Statistisk inlärning med Beräkningsintensiva statistiska metoder (MT7024), om denna ges.

  Termin 2

  MT5012 Stokastiska processer och simulering II, 7,5 hp

  MT7002 Statistiska modeller, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3

  Inga obligatoriska kurser.

  Termin 4

  MT9013 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp

  Självständigt arbete

  Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt arbete i matematisk statistik om 30 högskolepoäng. Det kan vara en fördel att göra arbetet externt på ett företag.

  MT9013 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp

  Exempel på tidigare självständiga arbeten

  Information om att skriva självständigt arbete i matematisk statistik

 • Så ansöker du

  Du anmäler dig till programmet via antagning.se, anmälan är öppen ungefär 15 mars - 15 april. Programmet är även öppet för anmälan tidigare under den internationella sökomgången 15 oktober - 15 januari och du kan söka då också om du vill. Om du kommer att behöva söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige bör du söka programmet under den internationella sökomgången.

  Viktiga datum på antagning.se

  Kom ihåg att du måste svara på första antagningsbeskedet via antagning.se om du vill behålla din plats eller reservplats. Detta gäller inte i internationella sökomgången.

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalet baseras på betyg på tidigare studier, och tidigare studiers relevans för den sökta utbildningen. Ämnet matematisk statistik innefattar teoretisk och tillämpad statistik, sannolikhetsteori och stokastiska processer. Helst ska alla dessa delar vara representerade i dina tidigare studier.

  Obligatorisk dokumentation

  Du behöver inte ladda upp rekommendationsbrev eller motiveringar, utan bara det som krävs enligt antagning.se. Om du läst din kandidat i Sverige behöver du ofta inte ladda upp något alls.

 • Mer information

  Vad gäller för dig som började tidigare?

  Om du påbörjade programmet mellan HT15 och HT19 såg utbildningsplanen annorlunda ut när du började, med följande obligatoriska kurser:

  • Sannolikhetsteori III, AN, 7,5 hp
  • Statistiska modeller, AN, 7,5 hp
  • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN, 7,5 hp
  • Matematisk kommunikation, AN, 7,5 hp
  • minst en av kurserna Stokastiska processer III, AN, 7,5 hp och Statistisk konsultmetodik, AN, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i matematisk statistik, AN, 30 hp

  Dessutom krävs 37,5 hp valbara kurser varav minst 15 hp i matematisk statistik, och 15 hp valfria kurser.

  Du som började programmet med en äldre utbildningsplan kan välja att följa antingen den nuvarande utbildningsplanen eller den som gällde när du började programmet.

  Äldre utbildningsplaner finns i Planarkivet.

 • Kontakt