Masterprogram i matematisk statistik, 120 hp

Programmet är ett tvåårigt masterprogram som vänder sig till dig som redan har kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik och som vill fördjupa dig inom ämnet matematisk statistik. Programmet är en utmärkt förberedelse för forskarutbildning inom ämnet, men kan också ge, beroende på inriktning, en god grund för praktisk yrkesverksamhet inom privat eller offentlig sektor. Exempel på branscher som har stort behov av personer med hög kompetens inom matematisk statistik är läkemedelsföretag, försäkringsbolag, finans- och banksektorn samt inom medicinsk forskning. På programmet läser man ett obligatoriskt block om 22,5 högskolepoäng bestående av avancerade kurser i sannolikhetsteori, statistisk inferensteori och stokastiska processer. Övriga kurser omfattande 67,5 högskolepoäng är sedan valbara och kan användas för att utforma sin egen kompetensprofil. Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt arbete i matematisk statistik om 30 högskolepoäng och leder till masterexamen. Den som vill skaffa sig behörighet för att söka programmet rekommenderas att läsa matematik och matematisk statistik som enstaka kurser eller att följa något av kandidatprogrammen i matematik, biomatematik eller matematik och ekonomi. Ytterligare upplysningar om programmet lämnas av studievägledaren i matematisk statistik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen