Go to this page on our english site

Masterprogram i matematik

  • 120 hp

Masterprogrammet i matematik är ett gemensamt program mellan KTH och Stockholms universitet och leder till en gemensam masterexamen. Matematik är, tillsammans med astronomi, den äldsta vetenskapen och matematik är viktigare nu än någonsin tidigare - nya metoder utvecklas ständigt och gamla problem löses. Matematik är ett kritiskt element i utvecklingen av samhället: med hjälp av matematik är det möjligt att beräkna planetbanor, beskriva världens befolkningstillväxt eller att beräkna avsmältningen av de arktiska glaciärerna.

Matematisk utbildning är lämplig för arbete på alla områden där avancerade matematiska metoder används, t.ex. numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, beräkningar av sannolikhet, prissättningsfrågor inom finanssektorn eller utformandet av koder för säker överföring av data.

Kurserna i programmet är organiserade i tre block, följt av en masteruppsats. Blocken motsvarar en termins studier vardera, men tas parallellt. Det grundläggande blocket består av obligatoriska kurser i fyra olika ämnesområden. I profilblocket väljer du kurser för att specialisera sig och förbereda ditt examensarbete/självständiga arbete. Breddningsblocket innehåller en obligatorisk kurs om vetenskaplig metodik, obligatoriska kurser kring matematisk kommunikation samt en halv termin fritt valbara kurser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen