Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Masterprogrammets övergripande tema är klimat, vilket sammanbinder specifika delkurser inom atmosfärsfysik, atmosfärskemi, dynamisk meteorologi och oceanografi. Processer som påverkar och styr klimatet samt är orsak till klimatförändringar utgör en central del av utbildningen. Lärarna är aktiva forskare som deltar i samhällsdebatten om klimatförändringar.

Programmet ger en integrerad bild av klimatsystemets fysikaliska och kemiska komponenter i atmosfären såväl som i havet. Ett centralt tema är de storskaliga vindarna och havsströmmarna som omfördelar värmeenergi, fukt, havsspray och andra klimatrelevanta kvantiteter över jorden; ett annat är de fysikaliska och kemiska processer som reglerar molnbildning och jordens strålningsbalans. Ett annat tema är att studera de storskaliga biogeokemiska kretsloppen mellan atmosfär-jord och hav. Programmet förväntas leda till en djupare kunskap om hur växelverkan och återkopplingar mellan olika komponenter i klimatsystemet styr klimatets känslighet och respons vid förändringar. I studierna ingår att formulera hypoteser för klimatsystemet; samt att undersöka dessa hypoteser med hjälp av klimatmodeller och/eller observationer.

För mer information se vår webbplats www.misu.su.se/master.

 • Programöversikt

  Programmets utformning med ett stort antal valbara kurser tillåter en hög grad av specialisering. Valbara kurser finns för inriktningar mot dynamisk meteorologi och oceanografi, där numerisk och analytisk modellering är ett viktigt element, och mot studier av fysikaliska och kemiska atmosfärsprocesser, där både teoretiska och experimentella metoder används. En valbar kurs i praktisk meteorologi lägger grunden för yrkesverksamhet inom prognosmeteorologi. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

  Den enda obligatoriska kursen i programmet är Globala klimatsystem på 15 hp. I övrigt styrs upplägget av reglerna för masterexamen (t.ex. minst 90 hp kurser på avancerad nivå varav minst 30 hp självständigt arbete), olika kursers förkunskapskrav samt förstås studentens egna önskemål och intresse. För att optimera masterprogrammet läggs en individuell utbildningsplan upp för varje enskild student i samarbete med studievägledaren.

  Våra masterkurser kan även läsas som fristående kurser.

  Programmet ges på engelska.

  År 1

  Höstterminen
  MO8009, Geofysisk strömningslära, 7,5 hp
  MO8010, Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7,5 hp
  MO8005, Mesoskalig meteorologi, 7,5 hp
  MO8011, Molnfysik på micro- och makroskala, 7,5 hp

  För dig som kommer till vårt masterprogram med annan bakgrund än kandidatexamen i meteorologi (till exempel en kandidatexamen i fysik) finns det två kompletteringskurser (som ingår i masterprogrammets 120 hp).
  MO8001, Meteorologi I, 15 hp
  MO8002, Meteorologi II, 7,5 hp

  Vårterminen
  MO7003, Globala klimatsystem, 15 hp
  MO8003, Praktisk meteorologi, 15 hp
  MO7013, Biogeokemiska kretslopp, 7,5 hp
  MO8012, Mellanatmosfären, 7,5 hp

  År 2

  Hösttermin
  MO8007, Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7,5 hp
  MO8004, Modellering av storskalig cirkulation, 7,5 hp
  MO8006, Numeriska väderprognosmodeller, 7,5 hp
  MO8013, Fysisk oceanografi
  MO8008, Fjärranalys i atmosfär och hav, 7,5 hp
  MO8014, Atmosfärskemi i en värld i förändring, 7,5 hp (ges vartannat år)

  Vårtermin
  MO9001, Självständigt arbete, 30 hp
  MO9002, Självständigt arbete, 45 hp
  MO9003, Självständigt arbete, 60 hp

 • Så ansöker du

  Följ länken nedan för en steg-för-steg-guide till hur man ansöker.
  Obs! Undantag är kursen MO9001 som söks via studievägledaren.

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Masterprogrammet ger färdigheter som efterfrågas av exempelvis SMHI, SVT och Försvarsmakten, där man huvudsakligen arbetar med väderprognoser men även med oceanografi- och klimatfrågor. Efter examen kan man också arbeta med miljö-, energi -, och försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Masterprogrammet öppnar även för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga ämnesområden.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18