Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi, 120 hp

Programmet vänder sig till studenter som vill studera hur nervsystemet fungerar på molekylär nivå.

Syfte och kunskapsmål:

Programmet, som har nära forskningsanknytning vid institutionen, ger en gedigen tvärvetenskaplig bakgrund i neurokemi, molekylär neurobiologi och rekombinanta tekniker. Programmet är utformat för att täcka de flesta inriktningar inom neurokemi med molekylär neurobiologi, inklusive de molekylära mekanismerna bakom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Efter avslutat program förväntas du ha fått ett brett kunnande inom neurokemi med molekylär neurobiologi, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Du kommer också att få fördjupad metodkunskap inom neurokemi med molekylär neurobiologi och lära dig att kritiskt och systematiskt integrera neurokemisk kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa neurokemiska företeelser.

Innehåll och omfattning

Utbildningen består av en obligatorisk kurs, neurokemi med molekylär neurobiologi, de 3 valbara kurserna; avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, rekombinanta peptider och proteiner, signaltransduktion - från mask till människa, samt ett självständigt examensarbete i neurokemi med molekylär neurobiologi omfattande minst 30 högskolepoäng. Därutöver ges utrymme för valfria kurser på högskolenivå om max 30 högskolepoäng

Examen och arbetsmarknad

Programmet som leder fram till mastersexamen i neurokemi med molekylär neurobiologi ger kunskaper och färdigheter som är en god grund både för forskarutbildning och till en yrkeskarriär såväl nationellt som internationellt. Användbar bland annat för fortsatt arbete inom läkemedelsindustri.

För ytterligare information: Anna-Lena Ström, Studierektor

Utbildningen innebär 2 års heltidsstudier

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen