Go to this page on our english site

Kandidatprogram i nutrition

  • 180 hp

Nutrition (näringslära) är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som berör många områden. Kandidatprogrammet i nutrition baseras på en naturvetenskaplig grund och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter. Detta förutsätter grundläggande kunskaper inom kemi och cell- och molekylärbiologi, vilket behandlas under programmets första del.

Programmet består av ett sammanhängande kursblock om 180 högskolepoäng (3 år). Första året läser du grundläggande kurser i kemi, organisk kemi, biokemi, livsmedelskemi och livsmedelslära samt får en introduktion till människokroppens uppbyggnad och faktorer som påverkar dess hälsa och sjukdom. Andra året inleds med en termin med mikrobiologi, cell- och molekylärbiologi, genetik och biostatistik. De tre följande terminerna består av kurser med successiv fördjupning inom området nutrition: humanfysiologi, näringsfysiologi, nutritionsepidemiologi, klinisk nutrition, nutritionstoxikologi, molekylär nutrition samt folkhälsonutrition. Programmet avslutas med ett eget projektarbete om 15 högskolepoäng inom ett valfritt nutritionsrelaterat område.

Syftet med kandidatprogrammet i nutrition är att du efter genomgången utbildning ska ha utvecklat självständig analytisk förmåga och kompetens i att med vetenskaplig förankring kunna arbeta inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden. Detta kan exempelvis vara verksamhet inom information, kost- och hälsoupplysning, utbildning, laborativt arbete, produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsindustri eller arbete inom internationella organisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet. Programmet ger också en grund för fortsatt fördjupning och forskarutbildning inom ämnet och ger behörighet till magisterprogrammet i nutrition vid Karolinska Institutet.

För mer information, se http://ki.se/bionut

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen