Masterprogram i organisk kemi, 120 hp

Masterprogrammet i organisk kemi vänder sig till Dig som vill lära dig att förstå hur små molekyler kan framställas, hur de ser ut samt hur de kan växelverka med varandra i exempelvis mer komplexa biologiska system. Organiska molekyler utgör grunden för nästan alla läkemedel samt för mycket av dagens moderna material. Programmet ges av landets största och starkaste institution inom området och syftar till att ge såväl bredd som spetskompetens inom både syntetisk och analytisk organisk kemi. Utbildningen består av obligatoriska kurser omfattande 75 hp (2 kurser på vardera 15 hp och ett självständigt arbete, 45 hp) samt minst en valbar kurs om 15 hp på avancerad nivå. Därutöver ges utrymme för valfria kurser på högskolenivå. Programmet har en nära forskningsanknytning och är utformat för att täcka flertalet av institutionens mycket framgångsrika och internationellt erkända forskningsinriktningar. Programmet ger kunskaper och färdigheter som är en god grund både för forskarutbildning och till en yrkeskarriär inom organisk-kemisk industri såväl nationellt som internationellt. I samhället behövs organiska kemister i bl a läkemedelsindustri, polymerindustri och annan industri med organisk kemisk inriktning, livsmedels- och skogs- industri, inom miljövård samt även för undervisning och forskning. Inom grundforskningen som internationellt sett är omfattande utgör organisk kemi en viktig del. Utveckling av den organiska kemin mot gränsområden som fysikalisk kemi och kvantkemi å ena sidan och biologi och biokemi å andra sidan är av stor betydelse och sker kontinuerligt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen