Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 2

Kursen vänder sig till internationella studenter vid Stockholms universitet som behöver elementär svenska för kommunikation med svensktalande under sin vistelse i Sverige. Kursen ger kunskapom svenskans grundläggande talspråks- och skriftspråksstrukturer. Även uttal och hörförståelse tränas.

Kursmaterialet består av enkla texter och samtal om välbekanta ämnen som familj, väder och sysselsättning samt beskrivningar av grundläggande regler för standardspråkets grammatik, uttal och stavning.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:
Swedish for International Students and Researchers, Course 2