Danska - baskurs 1, 15 hp

På kursen tränas du i förståelse av skriven och talad danska samt i grundläggande muntlig färdighet på danska. På kursen behandlar vi danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd. Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter att du har goda kunskaper i svenska.

Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med dansktalande.

Kursupplägg

Kursen har närvarokrav på 80 % dvs. man måste deltaga vid minst åtta seminarier av totalt tio:

  • två stycken ges på campus (tisdagskvällar) och
  • åtta stycken ges på distans via det digitala verktyget Zoom (tisdagskvällar).

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Danska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka din hör- och läsförståelse av danska som grannspråk. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och muntliga framträdanden, och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till danskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan danska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på danska.

Danska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas du i muntlig kommunikation på danska, och därtill behandlas danskt uttal, ordförråd och språkbruk och dansk basgrammatik.

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Mer information

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen