Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska, Uppsats - kurs inom VAL-projektet

Kursen behandlar språkvetenskaplig teori och metod i samband med eget vetenskapligt skrivande. Kursen innebär att studenten genomför en språkvetenskaplig undersökning. Uppsatsämnet väljs i samråd med examinator. Undersökningen redovisas i en uppsats som behandlas i seminarieform.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.