Skrivande i yrkeslivet 2, 7,5 hp

Denna kurs är för dig som vill skriva effektiva texter och navigera rätt i dagens språksamhälle. Kursen kombinerar utmanande skrivuppgifter med teoretiska kunskaper om språkbruk och kommunikation. Uppgifterna hämtas ofta från studenternas arbetsplatser och kan därför användas i praktiken.

På kursen får du återkoppling på ditt professionella skrivande och ett fördjupat perspektiv på språknormer, kontextanpassning och skriftpraktiker.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Se även kursplanen.

Examination

Se kursplanen.

Schema

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen