Go to this page on our english site

Interskandinavisk kommunikation

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion i kommunikation mellan skandinaver. De skandinaviska språken benämns ofta grannspråk, de är nära varandra, både geografiskt och språkligt. Vilka strategier används i sådan grannspråkskommunikation? Kursen behandlar språkförhållandet i och framförallt mellan de skandinaviska länderna.

Som grund för dagens interskandinaviska kommunikation belyses det historiska ursprunget och utvecklingen fram till dagens olika nordiska språk. Även aktuell språkpolitik i det nordiska språkområdet diskuteras. Kursen är användbar för alla som i sitt yrke eller privat har kontakter med övriga Skandinavien.

Kursen kan ingå i danska 31–60 hp vid Stockholms universitet. Undervisningen ges på ett grannspråk.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen