Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Interskandinavisk kommunikation

Kursen ger en introduktion i kommunikation mellan skandinaver. De skandinaviska språken benämns ofta grannspråk, de är nära varandra, både geografiskt och språkligt. Vilka strategier används i sådan grannspråkskommunikation? Kursen behandlar språkförhållandet i och framförallt mellan de skandinaviska länderna.

Som grund för dagens interskandinaviska kommunikation belyses det historiska ursprunget och utvecklingen fram till dagens olika nordiska språk. Även aktuell språkpolitik i det nordiska språkområdet diskuteras. Kursen är användbar för alla som i sitt yrke eller privat har kontakter med övriga Skandinavien.

Kursen kan ingå i danska 31–60 hp vid Stockholms universitet. Undervisningen ges på ett grannspråk.