Interskandinavisk kommunikation, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion i kommunikation mellan skandinaver. De skandinaviska språken benämns ofta grannspråk, de är nära varandra, både geografiskt och språkligt. Vilka strategier används i sådan grannspråkskommunikation? Kursen behandlar språkförhållandet i och framförallt mellan de skandinaviska länderna. Som grund för dagens interskandinaviska kommunikation belyses det historiska ursprunget och utvecklingen fram till dagens olika nordiska språk. Även aktuell språkpolitik i det nordiska språkområdet diskuteras. Kursen är användbar för alla som i sitt yrke eller privat har kontakter med övriga Skandinavien. Kursen kan ingå i danska 31-60 hp vid Stockholms universitet. Undervisningen ges på ett grannspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen