Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivande i yrkeslivet 1

Denna kurs är för dig som vill bli bättre på att skriva professionella texter. Här tränar vi på att skriva och diskutera typiska texter i arbetslivet utifrån principer om syfte, begriplighet och genredrag. På kursen får du perspektiv på ditt eget skrivande och en orientering om språknormer, kommunikationsvillkor och genredrag.

Kursen ges sista gången hösten 2021. Våren 2022 ger vi:

Professionellt skrivande, grundkurs (NS1135)