Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medeltida texter och handskrifter

  • 7,5 hp

Kursen innehåller studier av texter från företrädesvis svensk medeltid men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Med utgångspunkt i olika medeltida textgenrer förs probleminriktade diskussioner kring texter, skriftbruk, skriftkultur och övergripande samhälleliga kontext.

Kursen innehåller även träning i handskriftsläsning och tolkning av texter från svensk medeltid varvid även texters materialitet och skrivkonstens äldre historia i Norden behandlas.