Medeltida texter och handskrifter, 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller studier av texter från företrädesvis svensk medeltid men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Med utgångspunkt i olika medeltida textgenrer förs probleminriktade diskussioner kring texter, skriftbruk, skriftkultur och övergripande samhälleliga kontext. Kursen innehåller även träning i handskriftsläsning och tolkning av texter från svensk medeltid varvid även texters materialitet och skrivkonstens äldre historia i Norden behandlas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen