Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk retorik

  • 15 hp

Vill du bli en bättre och säkrare talare som fångar dina åhörares intresse? På kursen i praktisk retorik lär du dig att förbereda ett framträdande, anpassa det efter mottagaren och att övertygande presentera budskapet inför en publik. Kursen utgår från den klassiska retorikens teori och metod.

Du arbetar alltså praktiskt och får många tillfällen att stå inför en grupp människor genom att du redovisar ditt arbete i framträdanden, kamratrespons, muntliga diskussioner och i skriftliga inlämningsuppgifter.

Alla moment grundar sig på den retoriska arbetsmetoden som du lär dig på kursen. Med hjälp av dessa retoriska verktyg får du större säkerhet, en fungerande rutin och ett ökat självförtroende – dvs. bättre förutsättningar för att nå fram med ditt budskap. Den här metoden är också användbar när du analyserar någon annans tal eller en skriven text.

Kursen utgår från den klassiska retoriken, där du steg för steg planerar din framställning. Genom kursen kommer du att upptäcka hur retoriken gör sig påmind både i samhället och i privatlivet. Med den retoriska verktygslåda du får med dig kan du sedan anpassa dina egna framställningar till nya situationer.