Praktisk retorik, 15 hp

Om kursen

Vill du bli en bättre talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik kombinerar klassisk retorik med modern retorisk teori. Du får träning i att göra egna framträdanden, att ge respons på andras framträdanden och att analysera kända tal med hjälp av retoriska begrepp. Du får många tillfällen att inför en grupp och på ett övertygande sätt presentera ditt budskap med olika syften och med anpassning till olika mottagare. Alla moment grundar sig på den retoriska arbetsmetoden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen