Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Norska - baskurs 1

Kursen innehåller träning i förståelse av skriven och talad norska samt i grundläggande muntlig färdighet på norska. På kursen behandlas också norska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd i relation till dess olika varieteter. Därutöver introduceras den norska språkhistorien för att klargöra den aktuella norska språksituationen.

Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

Karta över Norge med norska flaggan inlagd innanför landsgränsen.
Foto: Bigalbaloo Stock, MostPhotos.