Norska - baskurs 1, 15 hp

Om kursen

Kursen inbegriper två delkurser: Läs- och hörförståelse samt Muntlig färdighet. Den är alltså inriktad på att utveckla studenternas språkfärdighet. Kursen ges med två campusträffar, varav en är obligatorisk, samt ca sju obligatoriska möten i verktyget Zoom (måndagskvällar).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen