Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Norska - baskurs 1

 • 15 hp

Kursen innehåller träning i förståelse av skriven och talad norska samt i grundläggande muntlig färdighet på norska. På kursen behandlas också norska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd i relation till dess olika varieteter. Därutöver introduceras den norska språkhistorien för att klargöra den aktuella norska språksituationen.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Norska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

  Delkursens syfte är att öka deltagarnas förståelse av olika talade norska varieteter samt förmåga att läsa texter på de två norska skriftspråken, bokmål och nynorska, utifrån ett grannspråksperspektiv. Delkursen erbjuder också en introduktion till den norska tvåspråkssituationen och valfriheten inom de norska skriftspråken.

  Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och framträdanden och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till norskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan norska och svenska.

  I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på bokmål.

  Norska, muntlig färdighet, 7,5 hp

  På delkursen övas muntlig kommunikation på norska, och därtill behandlas norskt uttal, ordförråd, språkbruk och norsk basgrammatik.

  Undervisning

  Kursen ges med

  •     två stycken campusträffar varav en är obligatorisk (måndagkvällar) och
  •     sex stycken obligatoriska möten via det digitala verktyget Zoom (måndagkvällar).

   

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i juni) (230 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt