Norska - baskurs 1, 15 hp

Kursen innehåller träning i förståelse av skriven och talad norska samt i grundläggande muntlig färdighet på norska. På kursen behandlas också norska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd i relation till dess olika varieteter. Därutöver introduceras den norska språkhistorien för att klargöra den aktuella norska språksituationen.

Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

 

Kursupplägg

Delkurser

Norska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka deltagarnas förståelse av olika talade norska varieteter samt förmåga att läsa texter på de två norska skriftspråken, bokmål och nynorska, utifrån ett grannspråksperspektiv.

Delkursen erbjuder också en introduktion till den norska tvåspråkssituationen och valfriheten inom de norska skriftspråken. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och framträdanden och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer.

I delkursen ingår en introduktion till norskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan norska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på bokmål.

Norska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas muntlig kommunikation på norska, och därtill behandlas norskt uttal, ordförråd, språkbruk och norsk basgrammatik.

Undervisning

Kursen ges med

  •     två stycken campusträffar varav en är obligatorisk (måndagkvällar) och
  •     sex stycken obligatoriska möten via det digitala verktyget Zoom (måndagkvällar).

 

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Mer information

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen