Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp

Om kursen

Det här är en kurs för dig med svenska som andraspråk som vill fördjupa dina kunskaper om det svenska språket och förbättra din förmåga att tala och skriva svenska i akademiska sammanhang. Kursen behandlar svenskans struktur och ordförråd samt ger tillfälle att öva muntlig och skriftlig framställning. Den är särskilt användbar för dig som vill utveckla det akademiska språket.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen