Go to this page on our english site

Akademisk svenska för andraspråkstalare

 • 30 hp

Det här är en kurs för dig med svenska som andraspråk som vill fördjupa dina kunskaper om det svenska språket och förbättra din förmåga att tala och skriva svenska i akademiska sammanhang. Kursen behandlar svenskans struktur och ordförråd samt ger tillfälle att öva muntlig och skriftlig framställning.

Den är särskilt användbar för dig som vill utveckla det akademiska språket.

Kursen byter kurskod till hösten 2020 (NS1122) och har att få en ny kurssida här i katalogen: Akademisk svenska för andraspråkstalare

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Svenska språkets ordförråd, 7,5 hp

  Delkursen behandlar det svenska ordförrådet och ger kunskap om hur typer av ord och fraser kategoriseras och definieras, deras inre struktur (ordens innehåll och relationer), yttre struktur (ordens uppbyggnad) samt ordinlärningsstrategier.

  Delkurs 2: Det talade språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp

  Delkursen behandlar muntlig interaktion i universitetsmiljö. Studenterna genomför muntliga presentationer, interagerar, genomför rollspel, övar uttal och observerar och beskriver, analyserar och reflekterar över talat språk i akademiska sammanhang.

  Delkurs 3: Svenska språkets struktur, 7,5 hp

  Delkursen behandlar svenskans grammatik med fokus på de fenomen som har särskild betydelse för avancerade andraspråkstalares skriftspråksutveckling, dvs. bestämdhet, kongruens, tempus och ordföljd med särskilt fokus på skriftspråkssyntax. Vidare belyser kursen strukturella och stilistiska aspekter av akademiskt skrivande.

  Delkurs 4: Det skrivna språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp

  I delkursen ges en introducerande översikt av texter, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. I kursen ingår övning i att skriva och redigera texter anpassade efter den akademiska miljön samt observera och analysera språket i akademisk miljö.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaron är obligatorisk på samtliga delkurser. Se även delkurser ovan och kursplanen.

  Folder

  Folder Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA, NS1096) (9892 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  Examinatorer Svefler VT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen