Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Danska - baskurs 2

Kursen innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på danska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på danska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner.

Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med dansktalande.

Kursen bygger därmed vidare på Danska – baskurs 1 med särskilt fokus på språkfärdigheter.

Nyhavn, Köpenhamn. Foto: Boris Breytman, MostPhotos
Foto: Boris Breytman, MostPhotos