Danska - baskurs 2, 15 hp

Om kursen

Kursen inbegriper två delkurser: Muntlig och skriftlig kommunikation respektive Skriftlig färdighet. Kursen bygger därmed vidare på Danska baskurs 1 med särskilt fokus på språkfärdigheter. Kursen har närvarokrav på 80% d v s man måste deltaga vid minst sju seminarier av totalt nio (två på campus och sju via verktyget Zoom(onsdagskvällar).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen