Danska - baskurs 2, 15 hp

Kursen innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på danska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på danska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner.

Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med dansktalande.

Kursen bygger därmed vidare på Danska – baskurs 1 med särskilt fokus på språkfärdigheter.

Kursupplägg

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Dk 1: Muntlig och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

På delkursen tränas du i förmågan att delta i enkla, vardagliga muntliga och skriftliga kommunikationssituationer på danska. Du läser även texter i olika genrer och hör och ser radio- och filminslag som utgångspunkt för samtal och presentationer.

Dk 2: Skriftlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen tränar du på att uttrycka dig på danska i skrift. Tonvikten ligger på att träna grundläggande dansk grammatik, språkriktighet och ett basordförråd.

Undervisning

Kursen har närvarokrav på 80 %, dvs. du måste deltaga vid minst sju seminarier av totalt nio:

  •     Två stycken ges på campus (onsdagkvällar) och
  •     sju stycken ges via det digitala verktyget Zoom (onsdagkvällar).

 

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Mer information

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen