Norska - baskurs 2, 15 hp

Det norska språksamhället är präglat av mångfald. I talspråket är dialekterna högst levande och de används i nästan alla sammanhang. I tillägg finns det två former av norskt skriftspråk, bokmål och nynorska, vilka är officiellt jämställda.

Detta är en unik situation i världssammanhang och förklaringen får man söka i de historiska förhållandena. Den historiska utvecklingen är också grunden till att det norska språket på många sätt intar en mellanställning mellan svenska och danska. Norskan har därmed en speciellt gynnsam position i interskandinavisk kommunikation. På kurserna studerar vi det norska språket, norsk litteratur, kultur och samhällsliv.

Kursen bygger vidare på Norska – baskurs 1 med särskilt fokus på språkfärdigheter.

Kursupplägg

Delkurser

Muntlig och skriftlig kommunikation 7,5 hp

På delkursen tränas förmågan att delta i enkla, vardagliga muntliga och skriftliga kommunikationssituationer på norska. Studenterna läser även texter i olika genrer och hör och ser radio- och filminslag som utgångspunkt för samtal och presentationer.

Skriftlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen tränar studenterna att uttrycka sig på norska i skrift. Tonvikten ligger på att träna grundläggande norsk grammatik, språkriktighet och ett basordförråd.

Undervisning

Delkurs 1 (Norska - muntlig och skriftlig kommunikation) inbegriper 2 campusträffar samt 5 obligatoriska träffar i distansverktyget Zoom (tisdagar).Ingen nedladdning av programvara krävs.

Delkurs 2 är helt på distans.

Examination

Se kursplanen.

Schema

Mer information

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen