Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska III - kurs inom VAL-projektet

Kursen innehåller två valfria delkurser inom ämnesområdet svenska.

Se kursplanen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Se kursplanen.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Närvaro på undervisningen är obligatorisk i delkurserna Andraspråkssamtal, Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet och Interskandinavisk kommunikation.
  • Närvaron är delvis obligatorisk i delkursen Skrivutveckling under skoltiden.
  • Om det finns särskilda skäl kan examinator medge befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk