Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska III - kurs inom VAL-projektet

Kursen ger fördjupning inom två delområden av ämnet svenska. Du får bekanta dig med aktuella forskningsfrågor och fördjupa dig i centrala teorier och forskningsmetoder. För information om fördjupningar under aktuell termin, se kursens webbsida.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.