Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 1

Kursen är den första terminen på Språkkonsultprogrammet och ger en introduktion till praktiskt språkkonsultarbete och några språkvetenskapliga grunder för detta. Du får kunskaper om dagens språksamhälle, grundläggande språkvetenskapliga och retoriska begrepp samt färdigheter i skrivande,textbearbetning och muntlig framställning.

Kursen avslutas med en arbetslivsförlagd uppgift där du tränar nya kunskaper och färdigheter i en praktikorganisation.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Det svenska språksamhället, 6 hp
  2. Skriftlig framställning, 6 hp
  3. Grammatisk introduktionskurs, 5 hp
  4. Texters form och funktion, 5 hp
  5. Retorik, 4 hp
  6. Språkkonsultarbete i praktiken I, 4 hp

  Se kursplanen för detaljer.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och arbetslivsförlagda uppgifter.
  • Minst 80 % närvarokrävs vid undervisningen i delkurs 1, 2 och 6.
  • Närvaro är obligatorisk vid seminarier där du själv presenterar eller bedömer annans presentation i delkurs 5.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk