Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 1

Den första terminen på Språkkonsultprogrammet är ett avstamp in i språkets värld, som förbereder dig för kommande terminer och språkkonsultrollen.

Först får du en inblick i dagens svenska språksamhälle, som kommer att bli din framtida arbetsplats. Därefter får du öva dig på skrivande och textbearbetning i en grundläggande skrivkurs. Sedan följer tre delkurser som ger dig nödvändiga språkliga analysverktyg: en grammatikkurs, en textanalyskurs och en samtalsanalyskurs.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet