Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 1

Kursen är den första terminen på Språkkonsultprogrammet och ger en introduktion till praktiskt språkkonsultarbete och några språkvetenskapliga grunder för detta. Du får kunskaper om dagens språksamhälle, grundläggande språkvetenskapliga och retoriska begrepp samt färdigheter i skrivande,textbearbetning och muntlig framställning.

Kursen avslutas med en arbetslivsförlagd uppgift där du tränar nya kunskaper och färdigheter i en praktikorganisation.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Det svenska språksamhället, 6 hp

  Delkursen behandlar översiktligt det svenska språksamhället av i dag, med språkpolitik, språkdebatt och aktuell svensk språkvård.

  Delkurs 2: Skriftlig framställning, 6 hp

  Delkursen innehåller skrivövningar i olika genrer. Kursen har fokus på texten som produkt och på skrivprocessen, vilket inkluderar att ge och ta respons inför bearbetning samt att använda normkällor för svensk språkriktighet.

  Delkurs 3: Grammatisk introduktionskurs, 5 hp

  Delkursen behandlar grundläggande grammatisk terminologi och elementär analys av den grammatiska strukturen i textexempel. Du får också viss träning i att beskriva språkriktighetsproblem utifrån relevant grammatisk terminologi.

  Delkurs 4: Texters form och funktion, 5 hp

  Delkursen omfattar arbete med grundläggande textlingvistiska och stilistiska analysredskap för texter av olika slag. Sambandet mellan texters funktion och utformning behandlas, särskilt begriplighet och läsbarhet.

  Delkurs 5: Retorik, 4 hp

  Delkursen ger en orientering om grundläggande retoriska begrepp och metoder. Du övar dig även i muntlig framställning med fokus på att argumentera och förklara. Vidare ges övning i att bedöma egna och andras muntliga presentationer.

  Delkurs 6: Språkkonsultarbete i praktiken I, 4 hp

  Delkursen innehåller praktik i samverkan med en fadderorganisation samt olika typer av arbetslivsförlagda uppgifter. Kursen innefattar även gästföreläsningar och auskultation i samarbete med etablerade språkkonsulter.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och arbetslivsförlagda uppgifter.
  • Minst 80 % närvarokrävs vid undervisningen i delkurs 1, 2 och 6.
  • Närvaro är obligatorisk vid seminarier där du själv presenterar eller bedömer annans presentation i delkurs 5.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk