Go to this page on our english site

Retorik för lärare

  • 7,5 hp

Kursens huvudsakliga fokus är lärarens egen didaktiska retorik. Till detta läggs skolans undervisning om retorik som stöd till elever och elevernas retoriska utveckling. Båda ingångarna löper parallellt genom hela kursen. Teoretiska perspektiv som rör demokrati, makt och kritiskt tänkande från såväl samtalsforskning som retorisk analys relevantgörs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen