Skriva och tala i ett flerspråkigt arbetsliv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ges termin 3 på Kandidatprogram i språk. I kursen tränar du muntlig och skriftlig presentation i arbetslivsrelaterade genrer i kombination med en teoretisk fördjupning om språkbruk i ett flerspråkigt samhälle. Inom denna fördjupning aktualiseras exempelvis frågor om språkval och språkpraxis i förhållande till språklagar, språknormer, normgivande institutioner, normkällor och språkpolicy.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen