Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Akademisk svenska för andraspråkstalare

 • 30 hp

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och som vill fördjupa dina kunskaper i och om akademiskt språkbruk.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar svenska språkets struktur och användning i olika situationer såväl i talad som i skriftlig kommunikation. Kursen ger en introducerande översikt av texter och språkbruk i akademisk miljö och är användbar för dig som behöver utveckla det akademiska språket för högre studier.

Folder Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA, NS1122) (9892 Kb)

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Svenska språkets ordförråd, 7,5 hp

  Delkursen behandlar det svenska ordförrådet och ger kunskap om hur typer av ord och fraser kategoriseras och definieras, deras inre struktur (ordens innehåll och relationer), yttre struktur (ordens uppbyggnad) samt ordinlärningsstrategier.

  Delkurs 2: Det talade språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp

  Delkursen behandlar muntlig interaktion i universitetsmiljö. Studenterna genomför muntliga presentationer, interagerar, genomför rollspel, övar uttal och observerar och beskriver, analyserar och reflekterar över talat språk i akademiska sammanhang.

  Delkurs 3: Svenska språkets struktur, 7,5 hp

  Delkursen behandlar svenskans grammatik med fokus på de fenomen som har särskild betydelse för avancerade andraspråkstalares skriftspråksutveckling, dvs. bestämdhet, kongruens, tempus och ordföljd med särskilt fokus på skriftspråkssyntax. Vidare belyser kursen strukturella och stilistiska aspekter av akademiskt skrivande.

  Delkurs 4: Det skrivna språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp

  I delkursen ges en introducerande översikt av texter, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. I kursen ingår övning i att skriva och redigera texter anpassade efter den akademiska miljön samt observera och analysera språket i akademisk miljö.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaron är obligatorisk på samtliga delkurser.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i oktober) (362 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt