Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Muntlig framställning

Kursen behandlar talande i olika genrer som förekommer inom högre studier och yrkesliv ur praktiskt och teoretiskt perspektiv. I kursen ingår träning i eget talande, bl.a. med avseende på genre- och mottagaranpassning, anpassning till aktuella språknormer samt användande av tekniska hjälpmedel.

Du får också träning i att granska andra studenters tal ur sådana aspekter.