Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivande i yrkeslivet - kurs inom VAL-projektet

Kursen hjälper dig att utveckla ditt skrivande i genrer som används i yrkeslivet. Tyngdpunkten ligger på praktiskt skrivande, och du skriver inför varje seminarium. Under seminarierna varvas teorier om språk, skrivande och genrer med praktiska textdiskussioner. Områden som behandlas under kursen är bland annat effektiv kommunikation, skrivprocessen, genrer, texttyper, stilnivå, disposition, textbindning och språkriktighet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.