Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivande i yrkeslivet - kurs inom VAL-projektet

Kursen innehåller skrivuppgifter där genrer från yrkeslivet tränas. Du och dina kursare diskuterar varandras texter vad gäller bl.a. funktion, genre- och mottagaranpassning, disposition, textbindning, stilnivå, språkriktighet och skrivregler.

Kursen innehåller därför en orientering om bl.a. språknormer, grammatik och effektiv kommunikation.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av seminarier och föreläsning.
  • Närvaro på fem av åtta seminarier eller minst 60 % av seminarietillfällena krävs.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk