Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Andraspråksanvändning i sociala praktiker - kurs inom ULV-projektet

Kursen ger en introduktion till andraspråksbruk i skrift och tal. Såväl pragmatiska som interaktionella perspektiv behandlas. Exempel på skriftliga och muntliga kommunikationssituationer hämtas från praktik och arbetsplatser. I samband med detta diskuteras etiska frågor kring datainsamling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig redovisning.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS212): NSS212 Andraspråksanvändning i sociala praktiker.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS212): NSS212 Andraspråksanvändning i sociala praktiker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)