Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Bedömning av språkfärdighet - kurs inom VAL-projektet

Kursen behandlar bedömning av svenska som andraspråk med fokus på bedömningen i undervisningen. Utifrån distinktionen mellan formativ och summativ bedömning diskuteras syfte, metod och arbetssätt för att nå olika bedömningsmål, t.ex. bedömning av språkutveckling, språklig medvetenhet, strukturell och/eller pragmatisk kompetens och kommunikativ kompetens.

Bl.a. behandlas bedömning baserad på prov, självskattning, performansanalys, klassrumsobservationer och portfoliometodik och andra redskap för en formativ bedömning. 

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras med hemtentamen och en muntlig redovisning.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS214): NSS214 Bedömning av språkfärdighet.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS214): NSS214 Bedömning av språkfärdighet.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)