Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Bedömning av språkfärdighet - kurs inom ULV-projektet

Kursen behandlar bedömning av svenska som andraspråk med fokus på bedömningen i undervisningen. Utifrån distinktionen mellan formativ och summativ bedömning diskuteras syfte, metod och arbetssätt för att nå olika bedömningsmål, t.ex. bedömning av språkutveckling, språklig medvetenhet, strukturell och/eller pragmatisk kompetens och kommunikativ kompetens.

Bl.a. behandlas bedömning baserad på prov, självskattning, performansanalys, klassrumsobservationer och portfoliometodik och andra redskap för en formativ bedömning. 

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.