Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, t.ex. texter och samtal i skola, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet.

Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Examensarbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students examensarbete. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två-tre obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, muntligt försvar av det egna arbetet vid seminarium, muntlig granskning av annan students arbete.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS313): NSS313 Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS313): NSS313 Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)