Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv - VAL

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans (segmentella och prosodiska) fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådana kategorier som kan vålla svårigheter för inläraren.

I kursen ingår vidare att studenterna får praktiskt öva att transkribera tal med fonetisk skrift (IPA) och analysera inlärares uttal (s.k. brytningsanalys). Dessutom belyses förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv. Kursen innehåller också ett didaktiskt moment där uttalspedagogiska perspektiv diskuteras.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.