Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv - VAL

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans (segmentella och prosodiska) fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådana kategorier som kan vålla svårigheter för inläraren.

I kursen ingår vidare att studenterna får praktiskt öva att transkribera tal med fonetisk skrift (IPA) och analysera inlärares uttal (s.k. brytningsanalys). Dessutom belyses förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv. Kursen innehåller också ett didaktiskt moment där uttalspedagogiska perspektiv diskuteras.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen.

  Examinator

  Julia Backelin Forsberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS211): NSS211 Svenskans uttal i inlärningsperspektiv.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod NSS211): NSS211 Svenskans uttal i inlärningsperspektiv.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »