Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan - ULV

I kursen ges en introducerande översikt av texter, interaktion, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. Kursen behandlar även språk och kommunikation i förskola och skola, och språknormer och attityder diskuteras.

Du genomför observationer och beskriver, analyserar och reflekterar över kommunikationen i olika utbildningsmiljöer, såväl i förskola/skola som i högskolemiljö. Du kommer att använda svenska språket skriftligt och muntligt i akademiska sammanhang.

I kursen behandlas även akademiskt ordförråd och olika former av referenssystem. Kursen ges parallellt med

Att vara lärare i Sverige I (DIG08U)
Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU)
Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I - ULV (UB55UU)
Yrkeskommunikativ kompetens i skola och förskola i Sverige - ULV (NS180U)