Fornisländska I, 7,5 hp

Isländska sagor ska läsas i original! På den här kursen arbetar vi med det fornisländska språket och ett brett urval av texter från Island och Norge under vikingatid och medeltid, exempelvis sagorna och eddapoesin. Är du intresserad av språk och texter från nordisk medeltid är kursen helt nödvändig. Att förstå fornisländskan är grundläggande.

Kursen Fornisländska I innehåller studier av fornvästnordiska (företrädesvis fornisländska) texter. Med utgångspunkt i ett antal korta, konkreta textexempel diskuteras filologiska och lingvistiska problem.

För att kunna läsa och förstå texterna och för att samla faktaunderlag för diskussioner om texterna lär du dig att utnyttja dels relevanta ordböcker och grammatiska/språkhistoriska beskrivningar, dels översikter från olika historiska discipliner. Kursen innehåller även studier av nordisk litteraturhistoria, metrik och mytologi.

Kursupplägg

Översikt och läsordning av våra 7,5 hp-kurser med undervisning
Nordiska språk med historisk inriktning

Våra 7,5 hp-kurser ger vi normalt med undervisning. Kurserna följer en struktur som upprepas så att kursen Vikingatida texter till exempel, som gavs höstterminen 2018, ges höstterminen 2020 nästa gång.

Se vår webbplats för en översikt och läsordning: Nordiska språk med historisk inriktning

Undervisning

Undervisningen ges i form av seminarier.

Examination

Se kursplanen.

Schema

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen