Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska dialekter

Dialekt... E de når di snackar så konsted ude po lanned? Jo, det får man veta om man läser kursen Svenska dialekter. Vi arbetar med hur svenska dialekter har växt fram och hur vissa försvinner och förändras, och vi fördjupar dialektbegreppet teoretiskt. De svenska dialekterna ses också i ett nordiskt perspektiv, och vi arbetar praktiskt med olika material.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.