Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska dialekter

Kursen innehåller studier av svenska dialekters framväxt och utbredning samt av olika teoretiska perspektiv på dialektbegreppet. Vidare sätts de svenska dialekterna in i ett nordiskt perspektiv.

I kursen studeras dessutom teori och metod inom dialektforskning, källmaterial, dialektkartor och olika sätt att transkriberadialekt.