Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 2

Kursen innehåller moment som dels ger introduktion till språkhistoria, argumentationsanalys och språksociologi, dels breddar och fördjupar kunskaper om svenska språkets struktur. Kursen avslutas med en praktikuppgift där textanalys och/eller samtalsanalys används.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Språkhistoria, 4 hp
  2. Svenska språkets struktur, 12 hp
  3. Språksociologi och samtalsanalys, 7 hp
  4. Semantik, 7 hp

  Se kursplanen för detaljer. 

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Närvaro på undervisningen är obligatorisk vid tillfällen då uppgifter redovisas i delkurs 2, 3 och 4.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema NS2027 VT 2022 Dagtid 100%

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk