Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 2

Kursen innehåller moment som dels ger introduktion till språkhistoria, argumentationsanalys och språksociologi, dels breddar och fördjupar kunskaper om svenska språkets struktur. Kursen avslutas med en praktikuppgift där textanalys och/eller samtalsanalys används.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp

  Delkursen ger en översikt över svensk och nordisk språkhistoria med en diskussion av samhälleliga och inomspråkliga drivkrafter bakom språkförändringar. Tyngdpunkten ligger på standardiseringen av svenska språket efter 1800. Även språkpolitik och språkvård berörs.

  Delkurs 2: Svenska språkets struktur, 12 hp

  På delkursen görs en grundlig genomgång av svenskans struktur på fonologisk, ortografisk, morfologisk, syntaktisk och textuell nivå, främst utifrån traditionell grammatik. Delkursen tar även upp semantik och lexikografi, liksom olika typer av språkbeskrivningar och grammatiska teorier i analyser av både talat och skrivet språk. I de tillämpade aspekterna av delkursen ingår språkvårds- och språkriktighetsfrågor liksom problem som rör svenska som andraspråk. Du får även övning i att själv, bl.a. utifrån datorlagrade korpusar, utforska grammatiska frågeställningar.

  Delkurs 3: Språksociologi och samtalsanalys, 7 hp

  Delkursen ger en överblick över språksociologins resultat om interaktion främst i arbetslivet samt överspråklig variation i det moderna, mångkulturella samhället. Den introducerar även språksociologiska analysmetoder och begrepp samt samtalsanalytiska verktyg. 

  Delkurs 4: Argumentationsanalys, 3 hp

  Delkursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, vad gäller till exempel argumentens styrka, hållbarhet och relevans. Med hjälp av praktiska övningar tränas du i att utföra enkla argumentationsanalyser.

  Delkurs 5: Språkkonsultarbete i praktiken II, 4 hp

  Delkursen syftar till att ge dig erfarenhet av språkkonsultuppdrag grundade på textanalys och/eller samtalsanalys genom en eller flera praktikuppgifter.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Närvaro på undervisningen är obligatorisk vid tillfällen då uppgifter redovisas i delkurs 2, 3 och 5.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk