Danska - baskurs 3, 15 hp

På Danska – baskurs 3, fortsätter färdighetsträningen från baskurs 1 och 2, men med ett större språkvetenskapligt fokus på grammatik och fonologi och med en något större tonvikt vid akademiskt språk.

På seminarier som är gemensamma med dem som läser norska arbetar vi på den första delkursen med allmän grammatik med utgångspunkt i svenska exempel, men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Därutöver träffar du de dansktalande kursdeltagarna separat i ett diskussionsseminarium, där ett akademiskt språk tränas i tal och skrift.

Under den andra delkursen arbetar vi gemensamt med allmän fonologi medan du i diskussionsseminarier med de dansktalande koncentrerar dig på frågor om danskt uttal liksom olika språkvetenskapliga och kulturella frågor som berör detta.

Kursupplägg

Delkurser

Delkurs 1: Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv, 7,5 hp

Kursen innehåller genomgångar av allmänna grammatiska begrepp med jämförelser mellan de nordiskaspråken. I viss utsträckning aktualiseras den nordiska språkhistorien för att belysa skillnader och likhetermellan dagens nordiska språk. Inom ramen för färdighetsträning av tal och skrift behandlas danskansspråkstruktur på olika språkliga nivåer.

Delkurs 2: Språklig norm och variation i danska, 7,5 hp

På kursen aktualiseras dels allmänna fonologiska begrepp och danskans fonologi. Inom ramen förfärdighetsträning av tal och skrift behandlas danskans språkliga normering och variation i ett samtida ochhistoriskt perspektiv.

Undervisning

Kursen ges med

  • ca åtta obligatoriska seminarier via verktyget Zoom
  • åtta föreläsningar/seminarier (i verktyget Zoom) som inte är obligatoriska (seminarierna ges på torsdagskvällar).

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Mer information

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen