Norska - baskurs 3, 15 hp

På Norska - baskurs 3 fortsätter färdighetsträningen från baskurs 1 och 2, men med ett större språkvetenskapligt fokus på grammatik och fonologi och med en något större tonvikt vid akademiskt språk.

På seminarier som är gemensamma med dem som läser danska arbetar vi på den första delkursen med allmän grammatik med utgångspunkt i svenska exempel, men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Därutöver träffar du de norsktalande kursdeltagarna separat i ett diskussionsseminarium, där ett akademiskt språk tränas i tal och skrift.

Under den andra delkursen arbetar vi gemensamt med allmän fonologi, medan du i diskussionsseminarier med de norsktalande koncentrerar dig på frågor om norskt uttal liksom olika språkvetenskapliga och kulturella fåror som berör detta.

Kursupplägg

Delkurser

Delkurs 1: Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv, 7,5 hp

Kursen innehåller genomgångar av allmänna grammatiska begrepp med jämförelser mellan de nordiskaspråken. I viss utsträckning aktualiseras den nordiska språkhistorien för att belysa skillnader och likhetermellan dagens nordiska språk. Inom ramen för färdighetsträning av tal och skrift behandlas norskansspråkstruktur på olika språkliga nivåer.

Delkurs 2: Språklig variation och norm i norska, 7,5 hp

På kursen aktualiseras dels allmänna fonologiska begrepp och norskans fonologi. Inom ramen förfärdighetsträning av tal och skrift behandlas norskans språkliga variation och normering i ett samtida ochhistoriskt perspektiv.

Undervisning

Kursen ges med

  • åtta stycken obligatoriska seminarier via det digitala verktyget Zoom (torsdagkvällar)
  • åtta stycken föreläsningar/seminarier i Zoom som inte är obligatoriska (torsdagkvällar).

Examination

Se kursplanen.

Schema

Mer information

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen