Urnordiska - språk och texter, 7,5 hp

Om utbildningen

Den här kursen handlar om de äldsta runinskrifterna från 100-talet e. Kr. till ca 800. I början av denna period skapas den äldsta runskriften med 24 runtecken för ett germanskt språk, troligen utifrån det latinska alfabetet. I början är inskrifterna främst på olika slags föremål, till exempel vardagsredskap, vapen och praktföremål. Först senare tycks seden att hugga in runskrift i sten ha etablerats. Dessa steninskrifter skiljer sig ganska mycket från de vikingatida runstenarna: medan de vikingatida inskrifterna är standardiserade - nästan alla innehåller varianter på formeln 'x reste denna sten till minne av y' - så är det äldre materialet mycket mindre homogent, både vad gäller textlängd och innehåll, och funktionen tycks oftast ha varit en annan en de vikingatida runstenarna. Bland de förvikingatida inskrifterna finns åtskilliga som förknippar runskriften med magi och det förvikingatida samhällenas religion: det kan till exempel vara fråga om skyddsmagi genom förbannelser, ett slags dokumentation av genomförda riter och hävdande av makt. En stor del av inskrifterna är också otolkade - vi vet helt enkelt inte vad det står på dem. På den här kursen närmar vi oss detta material både från både ett materiellt och språkligt perspektiv. Materiellt handlar det om att se vad det är för slags inskrifter och hur skrifttraditionen förändras. Språkligt handlar det dels om att studera hur man resonerat om inskrifternas ofta svårtolkade betydelser, dels lära sig mer om det runinskrifternas språk för att få nycklar till att tolka inskrifter. Det urnordiska språket skiljer sig mycket från den moderna svenskan, och det är till och med väldigt annorlunda än de medeltida nordiska språken. På kursen ser vi närmare på detta, men för att kunna följa kursen måste behöver man först ha läst fornisländska.

Om ämnet: Svenska

Svenska

Vill du arbeta med kommunikation och skrivande i framtiden? Eller är du allmänt intresserad av språk och svenska? Du kan läsa flera olika utbildningar hos oss, både fristående kurser och program. Du läser grammatik och lär dig mer om texter, om hur samtal ser ut och fungerar, om bilders betydelse och hur hjärnan fungerar när vi använder språk. Du tränar därtill muntliga framträdanden och skriftlig färdighet i akademiska och professionella genrer.

Våra fristående kurser Svenska III och kandidatkurs handlar om svenskan som språk, om texter och hur svenskan används. De kan vara kärnan i en examen men även ett bra komplement till andra ämnen. På Språkkonsultprogrammet utbildar du dig till språkkonsult. Då arbetar du exempelvis med att granska texter, framställa material och ge råd i policyfrågor som rör språk på företag och myndigheter. Vi har också ett antal kortare, praktiskt inriktade kurser, till exempel Praktisk retorik och Skrivande i yrkeslivet som i de flesta fall ges på kvällstid, halvfart.

Du som behöver stärka din färdighet i svenska språket kan läsa våra kurser i svenska som främmande språk, till exempel Akademisk svenska för andraspråkstalare. De är särskilt anpassade till svenskan i den akademiska miljön. även du som har fullständig utländsk gymnasieutbildning men som saknar behörighet i svenska kan läsa behörighetsgivande kurser i svenska hos oss.

ARBETSMARKNAD Utbildning i ämnet svenska är en grund för arbeten inom kommunikation, reklam, bibliotek, arkiv, museer och förlag. Många som studerat svenska arbetar också med att undervisa. Går du Språkkonsultprogrammet får du en specialiserad yrkesidentitet.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för svenska och flerspråkighet