Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De äldre runinskrifterna

Kursen omfattar studier av de äldre runinskrifterna från tiden fram till ca 800 e. Kr. Kursen behandlar ävenden äldre, 24-typiga futharkens historia och runinskrifternas språk liksom det urnordiska språkets variationoch förändring.

Texterna studeras runografiskt och språkligt och sätts in i en historisk och samhällelig kontextutifrån till exempel fyndomständigheter och inskriftens tänkbara funktion.