Nordiska språk, uppsats, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar språkvetenskaplig teori och metod i samband med eget vetenskapligt skrivande. Du genomför en liten språkvetenskaplig undersökning inom ämnet nordiska språk, som du redovisar i en uppsats som behandlas i seminarieform. Uppsatsämnet väljs i samråd med examinator. Kursen krävs för att få behörighet till Nordiska språk, kandidatkurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen