Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk, uppsats

  • 7,5 hp

Kursen behandlar språkvetenskaplig teori och metod i samband med eget vetenskapligt skrivande. Du genomför en liten språkvetenskaplig undersökning inom ämnet nordiska språk, som du redovisar i en uppsats som behandlas i seminarieform.

Uppsatsämnet väljs i samråd med examinator. Kursen krävs för att få behörighet till Nordiska språk, kandidatkurs.

Om du har läst

  •     danska eller norska, sök här via utbildningskatalogen
  •     historiskt inriktade kurser, kontakta studievägledaren (institutionens webbplats).