Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Detta är en nätbaserad distanskurs som riktar sig främst till verksamma lärare. Kursen ger insikter om processinriktad respektive målinriktad bedömning av språkfärdighet. Den behandlar skillnader i syfte, metodik och olika slutsatser som kan dras av de båda bedömningsperspektiven. Fokus ligger på hur man utvecklar redskap för båda dessa typer av bedömning kopplade till undervisningen och styrdokumenten. Kursen förutsätter god datorvana och tillgång till Internet. Två obligatoriska campusträffar ingår, en i början och en i slutet av kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.