Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en obligatorisk delkurs som behandlar språkvetenskaplig teori och metod och en obligatorisk fördjupningskurs inom ämnesområdet. Examensarbetet ska vara arbetsplatsanknutet och knyts normalt till fördjupningskursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen