Go to this page on our english site

Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en obligatorisk delkurs som behandlar språkvetenskaplig teori och metod och en obligatorisk fördjupningskurs inom ämnesområdet. Examensarbetet ska vara arbetsplatsanknutet och knyts normalt till fördjupningskursen.

Kursen innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en obligatorisk delkurs som behandlar språkvetenskaplig teori och metod och en obligatorisk fördjupningskurs inom ämnesområdet. Examensarbetet ska vara arbetsplatsanknutet och knyts normalt till fördjupningskursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen innehåller tre delkurser:

  1. ett examensarbete
  2. en obligatorisk delkurs som behandlar språkvetenskaplig teori och metod och en obligatorisk fördjupningskurs inom ämnesområdet.
  3. Examensarbetet ska vara arbetsplatsanknutet och knyts normalt till fördjupningskursen.

  Se kursplanen för de olika delkurserna.

  Undervisning

  I delkurs 1, Examensarbete, ges undervisning i form av tvärseminarier samt projektseminarier medhandledning. Om examensarbetet inte skrivs inom ramen för ett projekt ges individuell handledning.

  Undervisning i övriga delkurser ges i form av seminarier. Närvaron är obligatorisk vidredovisningsseminarier. Se även delkurser ovan och kursplanen.

  Projektbeskrivning

  Vt -20 Kris och kommunikation (323 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema NS3038 VT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen