Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivutveckling under skoltiden

Kursen ger en översikt över senare års skrivforskning, med särskilt fokus på elevers skrivutveckling och textkompetens. Ett viktigt inslag utgör frågan om vilka krav läroplaner och ämnesplaner ställer på elevernas skriftspråkliga kompetens på olika stadier i skolan och vilka konsekvenser dessa kan få för skrivundervisning och bedömning.

Kursens olika delmoment behandlas ur både ett första- och andraspråksperspektiv.