Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lågtyskan i Sverige

Kursen behandlar det lågtyska språket och hur det brukades i Sverige under främst medeltiden. Kursen innehåller en introduktion till språket och till relevanta ordböcker och grammatikor samt belyser språkkontakten mellan tyskan och svenskan och lågtyskans betydelse för det svenska språket.

Kursen behandlar det lågtyska språket och hur det brukades i Sverige under främst medeltiden. Kursen innehåller en introduktion till språket och till relevanta ordböcker och grammatikor samt belyser språkkontakten mellan tyskan och svenskan och lågtyskans betydelse för det svenska språket.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.