Digital textutgivning, 7,5 hp

På kursen tränas förmågan att skapa digitala utgåvor av tryckta och otryckta texter, främst från nysvensk tid, med en grundläggande annotering, främst ordklasstaggning och lemmatisering. Principer för olika slags utgåvor diskuteras och tillämpas i övningar, liksom olika tekniska lösningar för maskinläsning och metoder för annotering.

Kursen behandlar i viss utsträckning textutgivning av texter från äldre svenska språkhistoriska perioder än den nysvenska och, främst som jämförelse, texter från andra språk. Kursen förutsätter dock inte språkkunskaper utöver en grundläggande förståelse av nysvensk text, i första hand texter från svenskt 1500- och 1600-tal. Kursen är användbar för alla som arbetar med historiska textmaterial, främst svenska, och som behöver skapa utgåvor av text i digitalt format.

Kursupplägg

Översikt och läsordning av våra 7,5 hp-kurser med undervisning
Nordiska språk med historisk inriktning

Våra 7,5 hp-kurser ger vi normalt med undervisning. Kurserna följer en struktur som upprepas så att kursen Vikingatida texter till exempel, som gavs höstterminen 2018, ges höstterminen 2020 nästa gång.

Se vår webbplats för en översikt och läsordning: Nordiska språk med historisk inriktning

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår övningsuppgifter.

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen